Záruka a reklamace

3 roky na vrácení peněz

Záruka 3 roky na možnost vrácení přístroje DryPol® system za plnou pořizovací cenu přístroje.

Písemná záruka formou smlouvy - Společnost Elektrofyzika s.r.o. písemně GARANTUJE 3 roky na dosažení konečných a trvalých výsledků zbytkové vlhkosti ve vaší původně vlhké stavbě formou písemné smlouvy s možností odstoupení od smlouvy a následného ekonomického vyrovnání v případě nedosažení garantovaných hodnot zbytkové vlhkosti ve zdivu.

Hodnoty, kterých musíme dosáhnout

Max 3% zbytkové váhové vlhkosti ve zdivu v nadzemních částech stavby a 6,5% zbytkové váhové vlhkosti ve zdivu v podzemních částech stavby, a nebo všude tam, kde zemina z venkovní strany stavby přiléhá ke zdivu stavby.

V Případě nedosažení těchto hodnot k 3. roku provozu přístroje DryPol® system má zákazník právo na odstoupení od smlouvy s dodavatelem, demontáž přístroje DryPol® system a vrácení finančních prostředků.

Kontrolní měření vlhkosti

Účinnost přístroje DryPol® system musí být posouzena odborným kontrolním měřením vlhkosti ve stavbě, provedeným dodavatelem. V případě instalace dodavatelem je možné kontrolní měření provést v termínu mezi 24. - 36. měsícem od data instalace DryPol® system, přičemž zbytková hodnota vlhkosti ve zdivu odpovídá délce provozu technologie DryPol® system od data instalace. V případě pořízení přístroje DryPol® system nebo mezi 33. - 36. měsícem od data nákupu při pořízení přístroje DryPol® system formou samoinstalace, přičemž zbytková hodnota vlhkosti ve zdivu odpovídá délce provozu technologie DryPol® system od data instalace (nákupu).

Zákazník má také právo na prodloužení písemné smlouvy na dobu dle dohody se současnou úpravou výkonu přístroje DryPol® system přímo na stavbě. Veškeré podrobné informace o této záruce najdete ve vzoru smlouvy, kterou vám na vyžádání zašleme k prostudování.

30 let bezplatný servis

K přístrojům DryPol® system poskytujeme záruku 30 let na bezplatný servis přístroje od data pořízení systému. V případě poruchy zařízení vyměníme kdykoliv během této doby.

Záruka na provoz systému se poskytuje na dobu 30 let od data prodeje odběrateli, vyznačeného v daňovém dokladu k přístroji. Výrobce zaručuje bezplatný servis po dobu záruky systému DryPol®.

Pro mimozáruční servis přístroje kontaktujte prodejce. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a výrobní nedostatky zjištěné během záruční doby. Poštovné a balné při reklamaci reklamovaného zboží jde k tíži odběratele.

Zákazník hradí dopravu do místa instalace reklamovaného výrobku od sídla firmy dle platných tarifů nebo dle dohody.

Kontrolní měření vlhkosti

Záruka odborného měření vlhkosti zdiva firmou po 2 letech provozu - mezi 24. - 36. měsícem provozu přístroje DryPol® system.

Proč až po 2 letech?

U této technologie (osmóza) nelze přesně rozpoznat účinek a zjistit pravdivé hodnoty sestupu vlhkosti dříve než za 1,5 roku! Tvrzení o možnosti měření po 1/2 roce je zavádějící a sestup vlhkosti v řádech desetin % není indikátorem správného celkového výsledku vysušení stavby.

V této době osmóza začíná teprve působit, což na procesu odstraňování vzlínající vlhkosti technologií DryPol® system máme ověřeno 10 lety praxe. Měření hodnot vlhkosti zdiva po 2 letech provozu přináší každému zákazníkovi jistotu o stavu hodnot vlhkosti zdiva jeho nemovitosti. V případě nedosažení maximálních hodnot vlhkosti ve zdivu vám vrátíme 100% vložených finančních prostředků za přístroj DryPol® system.

Jak  je to v případě samoinstalace DryPol® system?

Záruka odborného měření zbytkové vlhkosti zdiva mezi 33. - 36. měsícem od data pořízení přístroje DryPol® system formou samoinstalace (instalace zákazníkem).

Chcete si měřit vlhkost zdiva sami? Naučíme vás to.

Známe spolehlivou metodu, jak měřit vlhkost zdiva i v domácích podmínkách, bez použití profesionálního analyzátoru. Budete k tomu potřebovat jen vrtačku, kalkulačku a troubu. Na místě vám vše vysvětlíme a máme pro vás připravený i přehledný návod, kde je celý postup nafocený, takže se k měření můžete kdykoliv vrátit.


Věděli jste, že

máte nárok na stejné záruky i v případě, že si DryPol® system nainstalujete sami?

Možnost prodloužení záruky

V případě nedosažení zaručovaných hodnot zbytkové vlhkosti ve zdivu v rozsahu písemné záruky má zákazník možnost požádat o prodloužení této záruky na dobu dle vzájemné dohody se současnou úpravou výkonu přístroje DryPol® system přímo na stavbě, která zajistí správnou interakci zařízení DryPol® system se stavbou.

K této úpravě (statisticky) je nutné přistoupit v cca 3 - 4% všech instalací, a to vlivem podmínek ve stavbě a nebo v okolí stavby. Díky možnosti těchto úprav dosahujeme téměř 100% účinnosti na jakékoliv vlhké stavbě.

Možnost odstoupení od smlouvy

Pokud si přejete uplatnit záruku na demontáž přístroje DryPol® system a vrácení finančních prostředků do něj investovaných, musí být celý DryPol® system + jeho příslušenství ve srovnatelném technickém i vizuálním stavu jako při montáži nebo nákupu samoinstalací!

Při jakémkoliv znehodnocení, poškození přístroje DryPol® system nebo jeho obalu a to jak vizuálně tak i technicky, bude zákazníkovi vrácená částka ponížená o cenu opravy a uvedení přístroje DryPol® system do původního stavu!

Dbejte na to při každé činnosti v bezprostředním okolí přístroje DryPol® system. Toto upozornění platí i pro případy poruchy zařízení. V případě, že zasíláte přístroj / přístroje DryPol® system poštou nebo přepravcem na adresu dodavatele, musí být zařízení zabaleno dle norem s maximální ochranou proti pádu a poškození technologie DryPol® system během přepravy.

Dodavatel nebere zodpovědnost za případné poškození přístroje během jakékoliv přepravy ododběratele (zákazníka). Přístroj DryPol® system musít být zaslán jako cenný balík bez dobírky (doběrečného)!

V případě zaslání dobírkou NEBUDE ZÁSILKA PŘEVZATA a dodavatel nepřejímá odpovědnost za náklady odběrateli (zákazníkovi) tímto vzniklé, nebo za poškození přístroje DryPol® system zaviněné opakovanou přepravou.

x

Objednávka

Odesláním souhlasíte s využitím vložených kontaktů pro oslovení s odpovědí na Vaše dotazy naší firmou nebo s námi spolupracujícími firmami ve Vašem regionu.
x

Objednávka

Odesláním souhlasíte s využitím vložených kontaktů pro oslovení s odpovědí na Vaše dotazy naší firmou nebo s námi spolupracujícími firmami ve Vašem regionu.
x

Kontaktní formulář

Odesláním souhlasíte s využitím vložených kontaktů pro oslovení s odpovědí na Vaše dotazy naší firmou nebo s námi spolupracujícími firmami ve Vašem regionu.