Zaměření a instalace

Ptáte se, jak probíhá zaměření (zjištění vlhkosti) a následná instalce odvlhčovací technologie? Ve zkratce je popis procesu následující: před instalací vždy změříme míru vlhkosti ve zdivu a hodnoty zapíšeme do smlouvy. Garantujeme, že díky systému DryPol® nejpozději v horizontu 3 let dojde k výraznému poklesu vlhkosti zdiva vaší nemovitosti. Jinak vám vrátíme peníze za poskytnutý systém odvlhčení zdiva, který od nás máte.

Měření vlhkosti zdiva probíhá speciálními kalibrovanými přistroji. Měření vlhkosti zdiva se provádí za účasti majitele/zástupce majitele, který na správnost měření dohlíží. Dosažené hodnoty po změření vlhkosti zdiva vám objasníme a sdělíme, vysvětlíme jak je možné případný problém řešit. Měření vlhkosti zdiva se provádí za odpovídajících podmínek, které zajišťují, že měření vlhkosti není zkreslené nestandardními podmínkami.

Aktuálně provádíme až do odvolání bezplatné a nezávazné odborné prohlídky (kromě samoinstalací) vlhkých staveb kdekoli v ČR a na Slovensku včetně orientačního, neinvazivního odporového měření vlhkosti ve zdivu. Víme, jak přesně změřit vlhkost vašeho zdiva, proto nás kontaktujte a detaily dořešíme telefonicky nebo mailem. 

Přesné detaily zaměření budovy, přípravy a instalce odvlhčení jsou rozepsány níže.

Jak zjistit, že potřebuji měření vlhkosti zdiva?

Možná vás nikdy nenapadlo uvažovat nad tím, jak změřit vlhkost zdi, protože jste si jisti, že se vás tento problém netýká. U mnoha staveb se vlhkost ve zdivu dlouho neprojevuje – a když se pak projeví, může už být pozdě. Včasné odhalení pronikání vlhkosti do zdi může minimalizovat jeho rozsah a náklady na opravu škod a předejít dalšímu poškození stavby. Co může být znamením pro to, abyste měření vlhkosti zdiva neprodleně provedli?

Je nejčastější známkou toho, že ve vašich zdech dochází k pronikání vlhkosti. Zápach plísně nebo hniloby by měl být vždy považovaný za varovný signál, nehledě na to, že spory plísní mohou být zdraví škodlivé. Pokud si všimnete zápachu nebo dokonce viditelné plísně či hniloby, je měření vlhkosti zdiva nejrychlejším způsobem, jak problém začít řešit.

Fleky na stěnách, stropech i dalších místech jsou známkou prosakující vlhkosti ve zdech. 

Může být jedním z ukazatelů, že se ve stavbě nacházejí dostatečně vlhká místa, která jsou pro škůdce ideální. Pokud se u vás škůdci náhle objevili a nedokážete jejich přítomnost vysvětlit jinak, neváhejte a objednejte si měření vlhkosti zdiva přímo ve vašem domě.

Proč je lepší využít odborné měření vlhkosti zdiva?

Možná jste si na internetu našli návod, jak měřit vlhkost zdi nebo si k tomu dokonce pořídili volně prodejný přístroj. Měření vlhkosti zdiva bez jakýchkoliv znalostí vám však nikdy nezaručí správný výsledek, na který se budete moci spolehnout.

Pokud provedete měření vlhkosti zdiva špatně a budete si myslet, že do vaší stavby vlhkost neproniká, můžete být o několik měsíců později překvapeni škodami, které mezitím vlhkost ve zdech napáchala.

Jediným stoprocentně spolehlivým návodem, jak měřit vlhkost zdi, je pozvat si na měření vlhkosti zdiva odborníka. Ten provede měření na různých místech na základě ověřených postupů, seznámí vás s naměřenými hodnotami a v případě pozitivního nálezu navrhne vhodné řešení – například elektronické odvlhčování zdí s pomocí systému DryPol®.

V případě zájmu o měření vlhkosti zdiva nás neváhejte kontaktovat.


1
Odvrtání vzorků zdiva na postižených místech
2
Měření vlhkosti vzorků digitálním analyzátorem
3
Zapsání hodnot do smlouvy
4
Instalace DryPol® System

1) Odvrtání vzorků zdiva

Vzorek odebíráme odvrtem materiálu, vždy z hloubky stěny, kde se vlhkost materiálu nemění ani podle ročního období, ani podle užívání stavby.

Někdy stačí jeden vrt, ale zpravidla jich uděláme několik, od podlahy směrem vzhůru, abychom pečlivě zmapovali rychlost a výši sestupu vlhkosti pod základy stavby.

Místo vrtu změříme výškou i vzdáleností od nejbližšího pevného bodu (např. dveří, rohu...). Tento záměrný kříž zapsaný v protokolu měření zaznamená místo odběru vzorku a při kontrolním měření přesně víme, kde jsme měřili poprvé.

Postupujeme šetrně

Vrtáme malými průměry vrtáku (cca do 10 mm - 12 mm), takže nedojde k žádnému poškození povrchů zdiva. Používáme profesionální detektory kovu, elektrického vedení aj. pro určení bezpečného místa pro vrty. Vrty následně po měření tmelíme, takže po odběru vzorků nezůstanou téměř žádné stopy.

Vrtání děr pro měření vlhkosti Stěna, které se měří vlhkost Měření výšky vlhkosti zdiva

1
Odvrtání vzorků zdiva na postižených místech
2
Měření vlhkosti vzorků digitálním analyzátorem
3
Zapsání hodnot do smlouvy
4
Instalace DryPol® System

2) Měření vlhkosti digitálním analyzátorem

Vyvrtaný materiál měříme digitálními analyzátory OHAUS MB23. Jejich největší výhodou je, že výsledekměření vidíme okamžitě na displeji. Odpadá složité přepočítávání z tabulek (pro zákazníka většinou nesrozumitelné) při použití karbid-kalciové metody Hydromat Gann.

Jak funguje digitální analyzátor

Vývrt v hmotnosti pohybující se v rozmezí 1,5g - 10g je umístěn na měřící plochu přístroje a přístroj je následně spuštěn. Analyzátor teplotou okolo 130°C vypaří veškerou vlhkost z měřeného vzorku kterou zachytí speciálním senzorem a v kombinaci s váhou analyzovaného vzorku vlhké zdivo / suché zdivo procesor v přístroji spočítá přesnou % váhovou vlhkost v materiálu a na displeji zobrazí konečný výsledek.

Měření je přesné a výsledky transparentní

Během měření není možná manipulace se vzorkem, neboť by došlo k přerušení činnosti analyzátoru. To zabezpečuje zákazníkům lehce čitelné, pravdivé a přesné údaje o stavu vlhkosti v jejich nemovitosti.

Veškeré analyzátory vlhkosti jsou pravidelné v zákonem stanovené lhůtě kalibrovány Českým Metrologickým institutem - ČMI. Vlastní certifikát kalibrace v přesnosti měření a obsahují pečeť.

Měření digitálním analyzátorem Měření digitálním analyzátorem Měření digitálním analyzátorem

1
Odvrtání vzorků zdiva na postižených místech
2
Měření vlhkosti vzorků digitálním analyzátorem
3
Zapsání hodnot do smlouvy
4
Instalace DryPol® System

3) Zapsání výsledků měření do smlouvy

Výsledek měření zapíšeme do smlouvy jako výchozí hodnotu v daném měřeném bodě. Takto změříme všechna postižená místa ve stavbě.

Chcete si měřit vlhkost zdiva sami? Naučíme vás to.

Známe spolehlivou metodu, jak měřit vlhkost zdiva i v domácích podmínkách, bez použití profesionálního analyzátoru. Budete k tomu potřebovat jen vrtačku, kalkulačku a troubu. Na místě vám vše vysvětlíme a máme pro vás připravený i přehledný návod, kde je celý postup nafocený, takže se k měření můžete kdykoliv vrátit.

Věděli jste, že

vstupní měření je v ceně přístroje při instalaci technikem?

Záruky a reklamace arrow

1
Odvrtání vzorků zdiva na postižených místech
2
Měření vlhkosti vzorků digitálním analyzátorem
3
Zapsání hodnot do smlouvy
4
Instalace DryPol® System

4) Instalace přístroje DryPol® system

DryPol® system zaizoluje celou stavbu

Instalaci přístroje provádíme zhruba do středu stavby tak, abychompokryli signálem všechny rohy stavby. V případě vlhkost v přízemí stavby instalujeme přístroj DryPol® system do přízemí, v případě celkového podsklepení stavby do sklepů, pokud to klimatické podmínky v suterénu umožňují.

DryPol® system vysuší nadzemní části i sklep současně

V případě potřeby vysoušení a trvalé izolace stavby s částečným podsklepením instalujeme přístroj v přízemí domu tak, že se vysouší a izoluje jak nadzemní část, tak i sklep současně. Díky vysokému výkonu přístroje DryPol® system tedy vysoušíme a trvale izolujeme jak přízemí stavby, tak i sklepy, všechny podlahy (mimo dřeva) a základy stavby. Dochází tedy k výrazné revitalizaci celé stavby!

DryPol® system se stane součástí stavby

Přístroj je instalován svisle na vnitřní příčce a zapojen do trvalého zdroje elektrické energie 230V / 50Hz. Tento zdroj energie je nutné např. na rekreačních objektech zajistit celoročně.

Dále přístroj již pracuje samostatně a bezúdržbově. V případědočasného výpadku proudu se po opětovném zapojení sám nastartuje a pokračuje v práci. Majitel přístroje DryPol® system pouze sleduje diodový indikátor správné funkce zařízení. V případě poruchy se systém zastaví a upozorní nepřehlédnutelně uživatele vizuálně na vzniklý problém.

Kdy od DryPol® systemu očekávat výsledky?

První viditelné projevy vysychání stavby se projeví na povrch zdiva a snížením vzdušné vlhkosti ve stavbě v době okolo 1/2 roku od instalace.

Instalace zařízení DryPol na zdi Instalace zařízní DryPol Nainstalované zařízení DryPol

Věděli jste, že

si DryPol® system můžete nainstalovat sami a ušetřit 8 000 Kč?

Více informací zde arrow
x

Objednávka

Odesláním souhlasíte s využitím vložených kontaktů pro oslovení s odpovědí na Vaše dotazy naší firmou nebo s námi spolupracujícími firmami ve Vašem regionu.
x

Objednávka

Odesláním souhlasíte s využitím vložených kontaktů pro oslovení s odpovědí na Vaše dotazy naší firmou nebo s námi spolupracujícími firmami ve Vašem regionu.
x

Kontaktní formulář

Odesláním souhlasíte s využitím vložených kontaktů pro oslovení s odpovědí na Vaše dotazy naší firmou nebo s námi spolupracujícími firmami ve Vašem regionu.